Privacyverklaring

Laatste update: [ 17/09/2020 ].

Inleiding

Deze website (“Website”) is een website die eigendom is van en beheerd wordt door Ontex BV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Genthof 5, 9255 Buggenhout, België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (KBO) onder nummer 0419.457.296, en zijn gelieerde ondernemingen* (hierna “Ontex”, “wij”, “ons/onze”) die de Persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) van een bezoeker van deze Site (“Bezoeker”) die via deze Site worden verzameld, controleren en gebruiken.

Ontex is de Beheerder van alle Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld en we nemen onze verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbescherming en privacy ernstig. Daarom hebben we dit beleid opgesteld waarin wordt uitgelegd hoe we verstrekte Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken als de Bezoeker ervoor kiest zich te registreren of informatie aan deze site te verstrekken. We lichten ook bepaalde rechten toe die Bezoekers hebben met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Lees dit beleid aandachtig om inzicht te krijgen in onze praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens.

Houd er rekening mee dat deze site links bevat naar andere websites die niet door Ontex worden beheerd, waarvoor Ontex niet verantwoordelijk is en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. U dient de website van de betreffende derde partij en relevante privacyverklaringen te raadplegen voor meer informatie over hun verwerking van uw Persoonsgegevens.

* Gelieerde ondernemingen betekent elke onderneming die gecontroleerd wordt door, zeggenschap heeft over of onder gemeenschappelijk zeggenschap staat van Ontex BV, waarbij onder zeggenschap wordt verstaan de eigendom van ten minste 50% van de aandelen. U kunt de lijst met vestigingen van Ontex raadplegen in ons jaarverslag op www.ontexglobal.com.

Welke Persoonsgegevens verzamelen we en hoe verzamelen we ze?

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ze vrijwillig indient via een websiteformulier, wanneer u onze producten koopt of wanneer u zich registreert bij of gebruik maakt van een van onze sites of online diensten. Onze Website verzamelt automatisch bepaalde gegevens over de interactie met bezoekers die de werking, het beheer en de planning vergemakkelijken. Bepaalde informatie die mogelijk Persoonsgegevens vormen, kan ook worden verzameld via cookies en andere traceringstechnologieën. Er kan ook geaggregeerde informatie worden verzameld (zoals hoe vaak bezoekers zich aanmelden op onze Website). We leggen meer uit over ons gebruik van cookies en traceringstechnologieën in ons cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

 • Wanneer u een account aanmaakt op onze Website, onze producten aankoopt of zich inschrijft voor onze nieuwsbrief,kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, land, geboortejaar, adres, taalkeuze en profiel verzamelen. We kunnen ook uw geslacht verzamelen en of u een Gebruiker, een Beroepsbeoefenaar of een Zorgverlener bent, als u besluit deze informatie aan ons te verstrekken. Tijdens het betalingsproces kunnen bepaalde creditcardgegevens worden verzameld om de betaling te beveiligen.
 • Wanneer u contact opneemt met onze helpdesk, zullen wij identificatie- en betalingsgegevens verzamelen die relevant zijn voor de verkoop en levering van onze producten of om uw vraag of klacht te beantwoorden en, voor zover nodig, voor de afhandeling en nakoming van de bestelling en de permanente levering van onze producten.
 • Wanneer u een van onze Website of online diensten gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen over het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze Website, uw browsertype, besturingssysteem, IP-adres, domeinnaam, het aantal keren dat u de Website hebt bezocht, de data waarop u de Website hebt bezocht, de datum en tijd van een online verzoek, de tijd die nodig is om de door u gevraagde informatie te downloaden, de foutcodes die zijn gegenereerd terwijl uw browser in contact is met onze Website en de tijd die u hebt besteed aan het bekijken van de Website.
 • Wanneer u contact met ons opneemt via social media bv. Facebook of Twitter, kunnen wij inloggegevens en alle Persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, zoals meningen of berichten die u op onze socialmediapagina's plaatst, verzamelen. Als u content, met inbegrip van uw Persoonsgegevens, uploadt naar een sociaal netwerk en dan onze Website tagt, zal uw invoer onderworpen zijn aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van dat sociale netwerk, zelfs als u op een officiële Ontex-pagina op het sociale netwerk post. We hebben geen controle over deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid en hebben de geschiktheid ervan niet beoordeeld. U dient deze daarom te controleren voordat u Persoonsgegevens indient.

Hoe gebruiken wij Persoonsgegevens?

 • Om onze producten en diensten te leveren

Wij gebruiken Persoonsgegevens om onze producten en diensten aan te bieden. We kunnen de verzamelde informatie gebruiken om uw bestelling of abonnement te valideren, om uw betaling te verwerken en om de producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd, besteld of waarvoor u bent ingeschreven. We zullen uw Persoonsgegevens ook gebruiken voor zover dat nodig is voor het behandelen en uitvoeren van uw bestelling en om klantenondersteuning te bieden.

 • Voor interne bedrijfsdoeleinden

Wij kunnen Persoonsgegevens gebruiken voor interne zakelijke doeleinden, zoals:

 • verbeteren van onze producten om ze geschikt te maken voor de behoeften van onze klanten en om inzicht te krijgen in mogelijke verbeteringen;
 • verbeteren van onze dienstverlening aan u en aanpassen van uw surfervaring. Sommige informatie (in het bijzonder de informatie die wordt verzameld door cookies en andere traceringstechnologie) helpt ons onze website te verbeteren; en
 • opsporen van frauduleuze activiteiten en andere ongepaste activiteiten en bewaken van de integriteit van de content op onze website.
  • Met u communiceren

  Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om te reageren op uw vragen en/of klachten over onze producten of diensten en om u belangrijke informatie te verstrekken over uw account en uw producten, bv. om u te informeren dat uw betaling werd aanvaard of uw bestelling werd verwerkt.

  • Om marketingactiviteiten uit te voeren

  Onder voorbehoud van uw toestemming zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om directe marketingactiviteiten uit te voeren voor de producten en diensten van Ontex (inclusief het verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hierop abonneert). We zullen ervoor zorgen dat onze marketingactiviteiten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en procedures implementeren om de nodige toestemmingen te verkrijgen voordat we u e-mails sturen met informatie over het Ontex-aanbod. U kunt te allen tijde verzoeken dat wij stoppen met het sturen van dergelijk materiaal.

  dataprotection.belgium@ontexglobal.com indien u uw recht van verzet wenst uit te oefenen.

  Juridische grondslag

  We zullen uw Persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen als we ervan overtuigd zijn dat we daar een passende juridische grondslag voor hebben. De grondslag voor het verzamelen van Persoonsgegevens door Ontex is afhankelijk van het doel van de verzameling en is dus:

  • In ons legitiem belang, steeds onderworpen aan uw belangen en fundamentele rechten. Zo gebruiken wij Persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat deze Website naar behoren functioneert en dat wij deze Website en uw Persoonsgegevens beschermen tegen ongeoorloofde toegang;
  • Voor de uitvoering van een contract als u een klant bent die een bestelling plaatst of informatie vraagt over een bestelling of over onze producten, of om stappen te ondernemen om een contract af te sluiten;
  • Op basis van toestemming, in die gevallen zoals vereist door de wet. Bijvoorbeeld het verzenden van direct marketing. U kunt uw toestemming voor alle verwerkingsactiviteiten die we op basis hiervan uitvoeren intrekken;
  • Naleving van een toepasselijke wettelijke of regelgevende verplichting die we hebben.

  Wanneer de basis van de verwerking uw toestemming is, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, en dus te voorkomen dat die Verwerking plaatsvindt. Gelieve contact met ons op te nemen via dataprotection.belgium@ontexglobal.com als u uw toestemming wilt intrekken.

  Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens?

  Uw Persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die nodig is voor het doel waarvoor ze werden verzameld, bv. om te reageren op uw vraag of om ons contract met u uit te voeren als u een klant bent. Ontex kan uw persoonlijke informatie voor langere tijd bewaren indien dit vereist wordt door de wet, regelgeving, fiscale of boekhoudkundige voorschriften, om Persoonsgegevens te bewaren. In specifieke omstandigheden bewaren wij uw Persoonsgegevens voor langere perioden, zodat wij een nauwkeurig overzicht hebben van uw handelingen met ons in geval van klachten of geschillen, of als wij redelijkerwijs aannemen dat er een kans bestaat op rechtszaken in verband met uw Persoonsgegevens of handelingen.

  Gelieve contact met ons op te nemen via dataprotection.belgium@ontexglobal.com, als u vragen hebt over hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren.

  Gebruik van Cookies en andere Traceringstechnologieën

  Onze website maakt gebruik van bepaalde bewakings- en traceringstechnologieën (zoals cookies, bakens, pixels, tags en scripts). Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten voortdurend te onderhouden, te leveren en te verbeteren en om onze klanten een betere ervaring te bieden. Dankzij deze technologieën kunnen we bijvoorbeeld de voorkeuren van onze klanten en geauthenticeerde sessies handhaven en opvolgen, onze diensten beter beveiligen, technische problemen, gebruikerstrends en doeltreffendheid van campagnes identificeren en de algemene prestaties van onze diensten controleren en verbeteren./p>

  Meer informatie over de cookies die we op onze websites gebruiken, vindt u in ons cookiebeleid dat hier beschikbaar is.

  Uw rechten

  Als Bezoeker hebt u de volgende rechten:/p>

  • Een kopie vragen van uw Persoonsgegevens die wij bezitten en u hebt het recht om op de hoogte te worden gebracht van ; (a) de bron van uw Persoonsgegevens; (b) de doeleinden, de rechtsgrondslag en de verwerkingsmethoden; (c) de identiteit van de verantwoordelijke voor de verwerking; en (d) de entiteiten of categorieën van entiteiten aan wie uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;
  • Verzoeken dat uw Persoonsgegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Ontex zal trachten de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren alvorens deze te corrigeren. Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen kan alleen worden uitgeoefend in beperkte omstandigheden, bv. wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld; wanneer u uw toestemming hebt ingetrokken (indien dit de juridische grondslag was); na een succesvolle uitoefening van uw recht van bezwaar; wanneer uw Persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt; of wanneer uw Persoonsgegevens moeten worden verwijderd om Ontex in staat te stellen zijn wettelijke verplichting na te komen. Ontex is echter niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw Persoonsgegevens te verwijderen wanneer uw Persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De verwerking van uw Persoonsgegevens beperken. Dit is van toepassing wanneer (i) de juistheid van de Persoonsgegevens wordt betwist, in welk geval wij ze zullen verwerken om ons in staat te stellen de juistheid ervan te controleren; (ii) wanneer de Verwerking onwettig is, maar u niet wilt dat ze wordt gewist; (iii) wanneer ze niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werd verzameld, maar u ze nog steeds nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) u het recht van bezwaar hebt uitgeoefend en de verificatie van dwingende gronden hangende is.
  • Bezwaar maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens. . Dit geldt voor Persoonsgegevens die wij op basis van ons rechtmatige belang verwerken, en wanneer u van mening bent dat uw fundamentele rechten en vrijheden zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen. U kunt ook vragen dat wij de manier waarop wij contact met u opnemen voor marketingdoeleinden wijzigen en dat wij uw Persoonsgegevens niet overdragen aan niet-gelieerde derden met het oog op direct marketing of andere doeleinden.
  • Persoonsgegevens opvragen die door u aan Ontex zijn doorgegeven in een machinaal leesbaar formaat of om ze rechtstreeks te laten overdragen aan een andere Verantwoordelijke voor de Verwerking, bmaar in elk geval alleen wanneer: de Verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en de Verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.
  • Een kopie verkrijgen van, of een verwijzing naar, de waarborgen waaronder uw Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen. We kunnen overeenkomsten voor gegevensoverdracht aanpassen om commerciële voorwaarden te beschermen.
  • Een klacht indienen als u van mening bent dat uw Persoonsgegevens niet op de juiste manier door Ontex worden behandeld. De belangrijkste Gegevensbeschermingsautoriteit van Ontex is de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), met wie u in dat geval contact kunt opnemen. U hebt ook het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (d.w.z. uw gewone verblijfplaats, plaats van tewerkstelling of plaats van vermeende inbreuk). Wij vragen u om te proberen eventuele problemen met ons op te lossen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit.

  Bekendmaking van informatie aan derden

  Wij zullen de Persoonsgegevens van de bezoekers aan de Gelieerde Ondernemingen van Ontex bekendmaken, wanneer dit nodig is om u onze diensten te verlenen en onze activiteiten te beheren.

  Persoonsgegevens kunnen voor de hieronder vermelde doeleinden internationaal worden doorgegeven via de wereldwijde ONTEX-organisatie of aan derden.

  Wanneer u een product op de Website bestelt, kan ONTEX uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven van de ONTEX-groep (een lijst met aan ONTEX gelieerde ondernemingen is beschikbaar op http://www.ontexglobal.com/ontex-around-world)) gevestigd in de Europese Economische Ruimte, met het oog op het beheer van uw bestellingen, de levering van de producten, diensten na verkoop, facturering, het verlenen van bijstand, boekhoudkundige en fiscale doeleinden, klachtenbehandeling, de naleving van de wettelijke voorschriften, direct marketing, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Hoewel we de Persoonsgegevens van bezoekers mogen verstrekken aan dienstverleners die namens ons Persoonsgegevens verwerken, delen we als Verwerker de Persoonsgegevens van bezoekers niet met derden voor secundaire of niet-gerelateerde doeleinden, tenzij anders aangegeven op het moment van het verzamelen van de gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Deze dienstverleners met wie wij Persoonsgegevens van bezoekers delen, hebben ingestemd met vertrouwelijkheidsbeperkingen en het gebruik van Persoonsgegevens die wij met hen delen, zal uitsluitend dienen voor het leveren van de gecontracteerde dienst aan ons. Tot deze dienstverleners behoren IT-dienstverleners die ons IT- en backofficesysteem helpen beheren.

  Als Ontex in de toekomst sommige of al zijn activiteiten of activa verkoopt of overdraagt aan een derde, kan Ontex Persoonsgegevens bekendmaken aan een potentiële of werkelijke partij die de activiteiten of activa van Ontex koopt.

  Indien nodig of vereist, kunnen persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende of andere overheidsinstanties of aan derden indien dat nodig of wenselijk is om wettelijke of regelgevende verplichtingen of verzoeken na te leven of voor de hierboven vermelde doeleinden. Wanneer wij verzoeken om informatie ontvangen van wetshandhavers of regelgevende instanties, zullen wij deze verzoeken zorgvuldig valideren voordat er Persoonsgegevens worden vrijgegeven.

  Enkele manieren waarop Ontex de Persoonsgegevens van bezoekers deelt, kunnen overdrachten omvatten buiten de Europese Economische Ruimte, ook in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Economische Ruimte. ONTEX zal passende voorzorgsmaatregelen nemen zodat voor de bovenvermelde doeleinden een passend beschermingsniveau van toepassing blijft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Enkele manieren waarop Ontex de Persoonsgegevens van bezoekers deelt, omvatten overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte, ook in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Economische Ruimte. Ontex heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen en zal deze blijven nemen, zodat voor de bovenvermelde doeleinden een passend beschermingsniveau van toepassing blijft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze omvatten de uitvoering van de EU-modelclausules, de verplichting voor derden om de juiste bescherming te bieden, firewalls, wachtwoorden, enz. U hebt het recht om contact met ons op te nemen voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen die we hebben ingevoerd (inclusief een kopie van toepasselijke contractuele verbintenissen) om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens wanneer deze worden overgedragen, zoals hierboven vermeld.

  Informatiebeveiliging

  We beschikken over passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, waaronder commerciële standaarden voor technologie en operationele beveiliging, om de Persoonsgegevens die door bezoekers worden verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging van ongeoorloofde toegang, bekendmaking of overdracht, misbruik en tegen alle andere onwettige vormen van verwerking, zoals vereist krachtens toepasselijke Gegevensbeschermingswetten.

  Ontex neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheid van de door de bezoeker meegedeelde Persoonsgegevens te waarborgen. Iedere bezoeker erkent echter dat het doorgeven van Persoonsgegevens via internet nooit zonder risico is. Voor zover dit bij wet is toegestaan, gaat de bezoeker er daarom mee akkoord dat alle mogelijke directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden ten gevolge van een onwettig of onrechtmatig gebruik van zijn of haar Persoonsgegevens door derden die hiervoor geen toestemming hebben, nooit kan worden toegeschreven aan of verhaald op Ontex.

  Bescherming van de privacy van kinderen

  Ontex begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen in de interactieve onlinewereld. De website waarop dit privacybeleid betrekking heeft, is niet ontworpen voor of doelbewust gericht op kinderen van 16 jaar of jonger. Het is niet het beleid van Ontex om doelbewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16, mag u deze Website alleen gebruiken met de medewerking en het toezicht van een ouder of voogd.

  Als we vernemen dat we Persoonsgegevens van een persoon onder 16 hebben verzameld of ontvangen zonder verificatie van de toestemming van de ouders, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie kunnen hebben van of over een persoon onder 16 jaar, neem dan contact met ons op via dataprotection.belgium@ontexglobal.com.

  Vragen van bezoekers

  Als u vragen of twijfels hebt over uw privacy tijdens het gebruik van deze Website, neem dan contact met ons op via dataprotection.belgium@ontexglobal.com.

  Update van deze Privacyverklaring

  Als Ontex zijn privacypraktijken wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze Privacyverklaring deze wijzigingen weergeven en zullen we u van deze wijzigingen op de hoogte brengen door de ingangsdatum bovenaan deze Privacyverklaring bij te werken. Zonder afbreuk te doen aan uw rechten onder de toepasselijke wetgeving, behoudt Ontex zich het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen om de technologische vooruitgang, wettelijke en reglementaire wijzigingen en goede bedrijfspraktijken weer te geven.