Wat is incontinentie?

 • Incontinentie kan een erg heikel thema vormen, zowel voor diegenen die eraan lijden als voor de personen rondom hen. Het allerbelangrijkste punt om te onthouden is echter dat iedereen met incontinentie geholpen kan worden en dat heel veel gevallen zelfs volledig genezen kunnen worden.

 • Urinaire incontinentie

  Als er al incontinentieproblemen werden gediagnosticeerd, dan kunt u meer informatie vinden over specifieke omstandigheden in het gedeelte over . Als er nog geen diagnose werd gesteld door een gezondheidszorgprofessional, kunnen de volgende vragen over de symptomen u een beter idee geven over het probleem waarmee de persoon waar u om geeft, te kampen heeft, en helpen met eventuele toekomstige gesprekken met een dergelijke professional.

  Blaasproblemen V&A: evalueren van de toestand van een patiënt

  V. Ervaart hij of zij een plotselinge drang om naar het toilet te gaan en kan hij of zij niet ophouden om tijdig het toilet te bereiken?
  A. Dan kan het gaan om een geval van drangincontinentie. Het is een aandoening waarbij de drang om te plassen, zo snel kan komen opzetten, dat er onvoldoende tijd rest om naar het toilet te gaan. Als hij of zij aan drangincontinentie lijdt, dan kan hij of zij lekkages ervaren onderweg naar het toilet en snel nadat hij of zij de initiële drang voelde om zijn of haar blaas te ledigen. Voor sommige personen kan het horen van lopend water of het steken van een sleutel in het slot van de voordeur al volstaan als aanleiding voor een aanval van drangincontinentie.

  V. Lekt of druppelt er urine weg, wanneer hij of zij niest of aan lichaamsbeweging doet?
  A. In dat geval kan het gaan om stressincontinentie . Het lekken van geringe hoeveelheden urine bij het hoesten, niezen, lachen of bewegen kan zich voordoen, wanneer er sprake is van een verzwakking van de bekkenbodemspieren. Dit type van lekkage wordt stressincontinentie genoemd. Het komt vaker voor bij vrouwen, aangezien bekkenbodemspieren verzwakt kunnen raken bij zwangerschap, bevalling en menopauze. Mannen kunnen dit type van lekkage ervaren na een operatie omwille van prostaatproblemen

  V. Voel hij of zij erg vaak de drang om naar het toilet te gaan, maar kan hij of zij elke keer maar een beetje plassen?
  A. Dan kan het gaan om overflow incontinentie. Als de blaas niet doeltreffend geledigd kan worden, wordt dit overflow incontinentie genoemd. Andere aandoeningen kunnen obstructies veroorzaken die beletten dat de blaas volledig kan leeglopen, waardoor er maar weinig plaats is voor de opslag van nieuwe urine en men vaak naar het toilet moet om telkens maar een klein beetje urine te lozen. Bij sommige personen die hieraan lijden, druppelt er ook ongewild continu urine weg en personen met overflow incontinentie hebben het gevoel dat hun blaas nooit volledig leeg is

  V. Vertoont hij of zij een combinatie van bovenstaande symptomen?
  A. Dan kan het zijn dat hij of zij lijdt aan gemengde incontinentie, wat betekent dat hij of zij meer dan één type van incontinentie ervaart, bv. het lekken van urine bij het hoesten of niezen en het ervaren van de drang dat hij of zij zich naar het toilet dient te reppen, waarbij hij of zij vaak al urine lekt, nog voordat hij of zij het toilet heeft bereikt.

  V. Moet hij of zij 's nachts meermaals opstaan om naar het toilet te gaan?
  A. Dan kan het gaan om Nocturia. Nocturia is de drang om 's nachts meermaals op te staan om te plassen en kan verschillende oorzaken hebben. Zelfs wanneer de symptomen als relatief mild omschreven kunnen worden, kan het toch een hele beproeving vormen, omdat het iemand kan beletten om 's nachts voldoende te slapen.

 • Wat is incontinentie?

   Er bestaan twee types van incontinentie:
  • Urinaire incontinentie - wanneer iemand de controle over zijn of haar blaas verliest.
  • Fecale (of darm-) incontinentie - wanneer iemand de controle over zijn of haar darmen verliest.

  Verder kan het gaan om iets wat altijd of meestal gebeurt of om een gewone occasionele onfortuinlijke lekkage. Urinaire incontinentie komt daarbij veel vaker voor dan fecale incontinentie – hoewel miljoenen mensen elke dag door beide aandoeningen worden getroffen.

 • Fecale incontinentie

  Als er al darmincontinentieproblemen werden gediagnosticeerd, dan kunt u meer informatie vinden over specifieke omstandigheden in het gedeelte over . Als er nog geen diagnose werd gesteld door een gezondheidszorgprofessional, kunnen de volgende vragen over de symptomen u een beter idee geven over het probleem waarmee de persoon waar u om geeft, te kampen heeft, en helpen met eventuele toekomstige gesprekken met een dergelijke professional.

  Darmproblemen V&A: evalueren van de toestand van een patiënt

  Ook hier is het belangrijkste punt om te onthouden dat iemand met incontinentie - ongeacht of het om urinaire of om fecale incontinentie gaat - geholpen kan worden en dat veel gevallen zelfs volledig genezen kunnen worden. Leer meer over wat u kunt doen om te helpen zorgen voor iemand waar u om geeft of waar u hulp kunt vinden.

  V. Lekt hij of zij feces, zonder dat hij of zij er zich bewust van is?
  A. Dan kan het zijn dat hij of zij aan darm- of fecale incontinentie lijdt. Dit is het onvermogen om darmbewegingen te controleren, waardoor er ongewild feces kan uitlekken. Bij sommigen kan het slechts gaan om een geringe hoeveelheid bij het laten van een wind, terwijl er bij anderen sprake kan zijn van een compleet verlies van elke controle over het darmkanaal. Dit kan iemand levenskwaliteit, zelfrespect en emotioneel welzijn aanzienlijk aantasten.

 > Terug

Productwijzer

Ik ben een verzorger

Getuigenissen

 • Elisabeth, 48
  Elisabeth, 48
  Hallo, ik ben Elisabeth en ik woon met mijn 72 jaar oude moeder in een rijwoning met twee...  > Meer lezen
 • Marie, 41
  Marie, 41
  Ik ben Marie, moeder van een 15-jarige dochter die aan renale tubulaire acidose lijdt, sinds ze ...  > Meer lezen
 • Anne en Albert, 50
  Anne en Albert, 50
  Hallo, ik ben Anne, een 50 jaar oude huisvrouw. Mijn vader, die weduwnaar is, woont al ...  > Meer lezen

Producten die u kunnen interesseren:

 • iD Pants
  iD Pants

  Broekluier geschikt voor matig tot zwaar urineverlies  > Meer lezen

 • iD Slip
  iD Slip

  Ultra-absorberend ééndelig verband, geschikt voor matig tot zwaar urineverlies > Meer lezen