Een normaal leven leiden

 • Zelfzeker reizen

  Voor een lange reis of vakantie vertrekken, kan de persoon waarvoor u zorg draagt, heel wat zorgen baren, als hij of zij met blaas- of darmkanaalproblemen te kampen heeft. Zo kan hij of zij beducht zijn voor de reis en bang zijn dat hij of zij zijn of haar problemen op vakantie niet op dezelfde manier zal kunnen beheren als thuis. U moet ervoor zorgen dat hij of zij hierdoor niet ontmoedigd raakt. Het is erg belangrijk dat hij of zij blijft buitenkomen en van het leven blijft genieten. Het hebben van een probleem zoals incontinentie betekent immers niet dat hij of zij thuis moet blijven.

 • Lange tochten

  De persoon die u verzorgt, kan het mogelijk een goed idee vinden om de producten te veranderen, die hij of zij normaliter gebruikt om met de eigen incontinentie om te gaan, al naargelang de lengte van de beoogde reis. Als hij of zij normaal gezien bv. lichte verbanden gebruikt, kan het een goede zaak zijn om louter voor de reis voor een veel zwaarder verband of een broekluier te opteren.
  En vergeet niet dat als hij of zij de eigen vloeistofinname beperkt bij wijze van voorbereiding op de reis, hij of zij dit eenmaal ter plaatse dient te compenseren om dehydratatie te voorkomen.

 • Vrijuit spreken

  Heel wat mensen kampen met gezondheidsproblemen die hun levensstijl beïnvloeden. De moed hebben om dit aan anderen te vertellen, zal die anderen ook de kans geven om hen te helpen en hun reis aangenamer te maken. Vergeet verder ook niet dat de eerste keer de moeilijkste keer is. Eenmaal de persoon waarvoor u zorg draagt, voor het eerst over zijn of haar probleem verteld heeft, zal hij of zij het gemakkelijker vinden om dat nadien opnieuw te doen.

 • Voorraden inslaan

  Het beste wat u kunt doen, is een voldoende grote voorraad van alle producten meenemen, die hij of zij nodig zal hebben, zoals verbanden, broekjes, crèmes en vochtige doekjes. Achteraf kan dan blijken dat deze producten ook ter plaatse verkrijgbaar zijn, maar daar mag u niet van uitgaan.
  Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor al deze producten, kan een mogelijke oplossing erin bestaan om voorraden van grotere artikelen al op voorhand naar de vakantiebestemming of een plaatselijk gezondheidszorgcentrum te sturen om deze dan eenmaal ter plaatse te gaan ophalen.

 • Doktersbriefje

  Voor verschillende landen gelden er verschillende regels en voorschriften. Als de persoon waarvoor u zorg draagt, producten bij zich heeft, zoals katheters, injectienaalden en geneesmiddelen, kan het nuttig zijn om een brief van een dokter bij te hebben, die hun gebruik toelicht. Daarnaast kan diezelfde brief ook gebruikt worden om de situatie van de persoon in kwestie uit te leggen, bv. aan een plaatselijke gezondheidszorgprofessional, wanneer hij of zij tijdens zijn of haar verblijf een dergelijke professional nodig heeft.

 • Bedonderleggers

  Vraag na of dit mogelijk is op de plaats waar de door u verzorgde persoon verblijft, aangezien er op die manier voor gezorgd kan worden dat alles perfect aanpast en hij of zij geen extra gewicht in de eigen bagage hoeft mee te nemen; ook zijn of haar gastheer zal dit waarderen en zou eraan gewend moeten zijn om dit te doen. Zo niet, dient hij of zij zelf onderleggers mee te nemen voor een maximale bescherming.
  zie iD Protect

 • Hygiëne en wasgoed

  Zodra de door u verzorgde persoon op zijn of haar bestemming is aangekomen, dient hij of zij ook te informeren naar de regeling op het vlak van afvalverwijdering. Het kan daarbij een goed idee zijn om hem of haar zelf afvalzakjes en enkele vuilniszakjes te laten meenemen voor gebruikte verbanden – net zoals een deodorant vervelende momenten kan helpen voorkomen, als hij of zij gedurende enige tijd zijn of haar verband niet heeft kunnen vervangen.
  Voorts moet hij of zij ook informeren naar de mogelijkheden om de was te doen. Zo kan het goed zijn dat hij of zij inderdaad enkele kleinere dingen zelf kan wassen, maar de meeste vakantiebestemmingen bieden een volledige wasservice aan.

 • Zorg dragen voor uw carrière

  Zorgverlening combineren met de verantwoordelijkheden van een carrière is geen sinecure. Mensen hebben vaak de indruk dat ze in twee verschillende richtingen worden getrokken en 1 op 5 personen met aanzienlijke zorgverleningsverantwoordelijkheden stopt uiteindelijk ook met werken.
  Degenen die op deze manier de arbeidsmarkt verlaten, betalen hiervoor vaak een zware prijs - door de toevoeging van financiële moeilijkheden aan de druk die van de zorgverstrekking uitgaat. Denk dus goed na, vooraleer u uw baan opgeeft en verken alle mogelijkheden voor ondersteuning, alvorens drastische actie te ondernemen.
  Als werkende thuisverzorger is de kans groot dat u een waaier aan verschillende vormen van ondersteuning nodig hebt op verschillende momenten - van de toegang tot een telefoon om te controleren hoe het met de door u verzorgde persoon gaat, tot vakantieregelingen bij het opvangen van iemand die het ziekenhuis verlaat. Uw werkgever vertellen over uw zorgverlenende rol, is niet altijd een gemakkelijke stap en u kunt het gevoel hebben dat dit afhangt van het antwoord op de vraag, hoe groot de kans is dat uw werkgever al dan niet ondersteunend zal reageren. Probeer dit daarom te weten te komen door het eerst aan uw collega's, personeelschef of vakbondsvertegenwoordiger te vragen. Zo kan bovendien blijken dat er ondersteuningsmogelijkheden bestaan, waar u zich niet van bewust was, of dat uw werkgever bereid is om manieren te verkennen om u hierin te ondersteunen.

 • Waar voor uw geld krijgen

  Voor de meeste mensen heeft het verstrekken van zorg een negatieve impact op hun financiën. Zo kan het best zijn dat u of de persoon waarvoor u zorg draagt, dient te betalen voor de steun die u nodig hebt. Verder kan ook uw inkomen aanzienlijk dalen, doordat u uw werk opgeeft of uw werkuren beperkt, en u kunt zich geconfronteerd zien met extra kosten, bv. voor verwarming, brandstof en was, ten gevolge van het zorgen voor een naaste.
  Anderzijds kunt u echter ook recht hebben op een of andere vorm van gratis of deels gesubsidieerde ondersteuning vanwege de overheid of een particuliere ziekteverzekering. Zorg er daarom voor dat u alle mogelijkheden hebt verkend en vraag, indien mogelijk, ook andere thuisverzorgers om advies.

  Zorg dragen voor uzelf

  Zorg verstrekken aan een naaste kan bijzonder veeleisend zijn en tegelijkertijd ook erg lonend. Daarom stellen thuisverzorgers vaak vast dat ze zoveel tijd en energie besteden aan het verzorgen van anderen dat ze zichzelf uit het oog verliezen. Als u tegelijk ook geen zorg draagt voor uzelf, zult u uiteindelijk echter moeten vaststellen dat het steeds moeilijker wordt om voor uw naaste te zorgen, met alle gevolgen vandien voor het niveau en de kwaliteit van de zorg die u kunt verlenen. Breng uw rol als thuisverzorger dus niet in het gedrang door uw eigen behoeften te negeren. We hopen dat de informatie van dit deel van de website u zal helpen om een betere en gezondere thuisverzorger te worden.

 • Doe het niet alleen

  Het kan soms aanvoelen alsof u de enige bent in deze situatie, maar de ervaring van het zorg dragen voor een familielid, partner of vriend is erg courant. Zo blijkt uit schattingen voor het VK dat 1 op 8 volwassenen er als thuisverzorger actief is en verder is het een rol die de meeste mensen op een bepaald punt in het leven zullen spelen.
  In het begin kan het zorg verlenen ook verbijsterend, verwarrend en veeleisend zijn. Alle thuisverzorgers hebben dan ook enige vorm van steun en begeleiding nodig. Een van de belangrijkste zaken om te aanvaarden, is dat u dit niet helemaal alleen kunt doen zonder ernstige risico's voor uw gezondheid en welzijn.

 • Familie en vrienden

  Heel wat thuisverzorgers wenden zich tot familie en vrienden voor steun en om even aan hun zorgverlenende taken te ontsnappen. In veel gevallen werkt dit goed en wordt het zorg verlenen gedeeld. Als u echter dient vast te stellen dat familie en vrienden niet zoveel helpen, als u wel zou willen, dan hoeft u de omvang van uw zorgverstrekkende rol niet voor hen te verbergen.
  Tal van thuisverzorgers willen niet dat mensen denken dat ze het niet aankunnen en dus verbergen ze, hoe hard het echt is. Zo kan het best zijn dat uw familie en vrienden zich niet bewust zijn van de omvang van de zorg die u verleent en de impact die dit op u heeft. Of ze kunnen het moeilijk vinden om u te vragen of ze u met iets kunnen helpen, of u niet de indruk willen geven dat ze zich willen moeien. Verder kunnen ze ook aarzelen om hun hulp aan te bieden, opdat u dit niet verkeerdelijk zou interpreteren alsof zij zouden zeggen dat ze vinden dat u het niet aankunt - wees dus niet bang om om hulp te vragen, zodra u hulp nodig hebt.

 • Steunnetwerken

  Heel wat thuisverzorgers komen tot de slotsom dat ze steeds meer geïsoleerd raken. Vrienden en familie komen niet meer zo vaak langs als vroeger, uitnodigingen blijven uit en geleidelijk aan kan uw sociaal leven afnemen. Dat kan aan tal van redenen te wijten zijn, maar jammer genoeg zijn er ook mensen die niet weten, hoe ze moeten reageren op ziekte of invaliditeit en die het moeilijk vinden om ermee om te gaan.
  Zelfs wanneer u zich geïsoleerd en alleen in uw zorgverlenende taken voelt, zijn er echter heel wat praatgroepen voor thuisverzorgers waarmee u contact kunt opnemen voor advies en praktische hulp.

 • Praktische hulp vragen

  De meeste mensen zouden gebaat zijn met praktische ondersteuning bij het zorg dragen voor een naaste. Dat kan in de vorm van uitrusting om u te helpen de door u verzorgde persoon op te tillen, het voorzien van iemand om bij hem of haar te blijven, als u weg moet, of de opvang van de persoon waarvoor u zorg draagt in een home, wanneer u een onderbreking in de zorgverlening inlast.
  Dit soort van hulp kan echter duur zijn. Het is dan ook zaak om goed rond te kijken en advies in te winnen. Zo zijn er een waaier aan organisaties en ondernemingen die u kunnen adviseren bij de aankoop van uitrusting, zoals takels, rolstoelen en andere hulpmiddelen voor invaliden. En wanneer het erop aankomt om iemand in huis te halen om u bij de zorgverlening te ondersteunen, moet het werkelijk iemand zijn, die u vertrouwt. Sommigen organiseren daarom vervanging op informele wijze door hiervoor een beroep te doen op vrienden en familie of ze kopen de hulp in, die ze nodig hebben, bij een gerenommeerde commerciële zorgverleningsonderneming.

 > Terug

Productwijzer

Ik ben een verzorger

Getuigenissen

 • Elisabeth, 48
  Elisabeth, 48
  Hallo, ik ben Elisabeth en ik woon met mijn 72 jaar oude moeder in een rijwoning met twee...  > Meer lezen
 • Marie, 41
  Marie, 41
  Ik ben Marie, moeder van een 15-jarige dochter die aan renale tubulaire acidose lijdt, sinds ze ...  > Meer lezen
 • Anne en Albert, 50
  Anne en Albert, 50
  Hallo, ik ben Anne, een 50 jaar oude huisvrouw. Mijn vader, die weduwnaar is, woont al ...  > Meer lezen

Producten die u kunnen interesseren:

 • iD Pants
  iD Pants

  Broekluier geschikt voor matig tot zwaar urineverlies  > Meer lezen

 • iD Slip
  iD Slip

  Ultra-absorberend ééndelig verband, geschikt voor matig tot zwaar urineverlies > Meer lezen