Types van
incontinentie

Er bestaan verschillende types van incontinentie.


Dit is een gevolg van zwakkere sluitspieren, wat vaak gepaard gaat met een slechte spierspanning ter hoogte van de bekkenbodem.
Urinaire incontinentie kan zich tijdens zware inspanning voordoen (hoesten, hevig niezen, lachaanvallen, lopen of springen, dragen van een zware last), als hierdoor druk op de blaas wordt uitgeoefend. Dit type van incontinentie treft voornamelijk vrouwen.


Dit type van incontinentie vloeit voort uit onvrijwillige samentrekkingen van de blaas, waardoor u vaker en doorgaans dringend moet plassen. Een andere naam hiervoor is "pollakiurie". Als u niet snel genoeg naar het toilet kunt, wanneer u moet, kunt u urine lekken.

Er zijn verschillende zaken die dit type van incontinentie kunnen veroorzaken:
  • emotie (bv. angst of stress);
  • een infectie van de urinewegen of de vagina;
  • moeilijkheden met het aanvoelen, wanneer u moet plassen (omwille van een neurologische aandoening of het ouder worden), zodat u de drang te laat of niet sterk genoeg gewaarwordt;
  • het nemen van bepaalde geneesmiddelen (geneesmiddelen tegen een te hoge bloeddruk, diuretica, alfa- en bètablokkers, geneesmiddelen tegen psychische angst, enz.).


Normaal gezien ervaren we de behoefte om te plassen, wanneer de blaas 150 ml (ongeveer een kopje vol) bevat, en ledigen we de blaas volledig bij het plassen.
De term “urinaire retentie” betekent dat uw blaas wel volloopt, maar dat u niet de drang voelt om te plassen of niet kunt plassen. Vaak gebeurt het urineren dan, omdat uw blaas overloopt en wordt daarbij alleen de overtollige hoeveelheid afgevoerd. Wanneer het urineren moeilijk gaat of pijnlijk is, spreken we van “dysurie”.
Afgezien van het feit dat het pijnlijk is, is ook de kans op infecties groot bij urinaire retentie. Het moet dan ook erg snel worden behandeld.

Diverse factoren die tot urinaire retentie kunnen leiden:
  • een “luie” blaas die niet volledig samentrekt;
  • moeilijkheden met het aanvoelen van de plasbehoefte omwille van een neurologische aandoening;
  • een obstakel dat de urinebuis geheel of gedeeltelijk blokkeert, zoals een tumor of blaassteen.

Gemengde urinaire incontinentie

Dit is een combinatie van twee types van incontinentie, meestal stressincontinentie en drangincontinentie.

Functionele incontinentie

Dit type van incontinentie wordt veroorzaakt door een lichamelijke of mentale aandoening die iemand belet om tijdig het toilet te bereiken. Het komt vaak voor bij bejaarden, wanneer ze moeilijk te been zijn, of bij mensen die een beroerte hebben gehad.

Totale incontinentie

Personen die aan dit type van incontinentie lijden, hebben geen enkele controle meer over hun blaas. Totale incontinentie is vaak het gevolg van een lichamelijk letsel, een ruggenmergaandoening, de vernietiging van de sluitspieren of iets gelijkaardigs.

Andere artikelen bekijken

Productwijzer

U kunt uw producten kiezen door enkele vragen te beantwoorden.

Voor persoonlijk advies klik hieronder